Video – pārsteigumi, kas var sagaidīt Uzņēmumu reģistrā – jaunas juridiskās adreses reģistrēšana, pieprasījums iesniegt mājaslapā nenorādītus dokumentus, analoģiska Vācijas reģistra izdota dokumenta nepietiekamība

April | 2023

[1] Sagaidāt jaunās juridiskās adreses reģistrēšanu 3 dienu laikā? Var gadīties neprognozējami ilga kavēšanās, kamēr VID pārbauda, kādi komersanti jau reģistrēti šajā adresē.

[2] Sagaidāt, ka UR mājaslapā norādīts izsmeļošs nepieciešamo dokumentu uzskaitījums? Var izrādīties, ka UR pieprasa papildus paskaidrojumu no paša PLG, ka līdz PLG vedošā ķēde ir uzrādīta pareizi.

[3] Sagaidāt, ka UR derēs dokuments no Vācijas analoģiska reģistra ar korporatīvo informāciju par kompāniju Vācijā, kas reģistrējama par jauno dalībnieku Latvijas kompānijā? Iespējams pārsteigums.

[4] Viena un tā pati persona valdes loceklis un PLG. Mainās personas dati, uzvārds, piemēram. Izmaiņu reģistrēšana valdes loceklim – bez maksas. PLG, tai pašai personai – valsts nodeva. Godīgi?

Mūsu novērojums – skaidrība attiecībās ar UR arvien klibo.